ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ - ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΤΑΙΡΩΝ

Το κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 3.000,00 ευρώ.

Ο συνολικός αριθμός των εταιρικών μεριδίων της εταιρείας ανέρχεται σε 300 εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας 10,00 ευρώ έκαστο που αντιστοιχουν σε 300 εταιρικά μερίδια κεφαλαιακών εισφορών, σε 0 εταιρικά μερίδια εξωκεφαλαιακών εισφορών και σε 0 εταιρικά μερίδια εγγυητικών εισφορών.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΟΥ

ΜΥΡΩΝ ΠΑΛΜΟΣ του Σάββα και της Ειρήνης
Διεύθυνση: Σερβίων 22, ΤΚ 10447, Αθήνα

ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Το εταιρικό κεφάλαιο ίδιο (3.000 - 300) στο όνομα ΜΥΡΩΝ ΠΑΛΜΟΣ του Σάββα και της Ειρήνης, Νόμιμος Εκπρόσωπος και Διαχειριστής της Εταιρείας.

Η έδρα της εταιρείας βρίσκεται στην Αθήνα, στην οδό Σερβίων 22, ΤΚ 10447. Ο αριθμός μητρώου ΓΕΜΗ είναι 165027103000 και η εταιρεία δεν βρίσκεται σε διαδικασία εκκαθάρισης.