Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Η εταιρεία LEADER CONSULTING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. είναι μια μελετητική και συμβουλευτική εταιρεία που παρέχει υπηρεσίες συμβούλου μηχανικού, μελέτη και διαχείριση τεχνικών έργων, στοχεύοντας στην παροχή ολοκληρωμένων λύσεων.
Η εταιρεία συνεργάζεται με πλήθος μελετητών, συγκροτώντας ένα σχήμα με αυξημένες δυνατότητες υψηλού επιπέδου. 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Η Leader Consulting έχει σκοπό την παροχή τεχνικής υποστήριξης προς τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού και τους φορείς τους σε ζητήματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Ανάπτυξης. Ειδικότερα, η Leader παρέχει υπηρεσίες εκπόνησης μελετών και υπηρεσίες συμβούλου για την υλοποίηση έργων από την τοπική αυτοδιοίκηση, μέσω της αξιοποίησης συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων.

Οι υπηρεσίες συμβούλου περιλαμβάνουν τη δημιουργία, σύνταξη και υποβολή της κατάλληλης χρηματοδοτικής πρότασης, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του επενδυτικού προγράμματος.

Technical Support

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ

Παρέχει υπηρεσίες εκπόνησης μελετών και επίβλεψης ιδιωτικών έργων καθώς και παροχή υπηρεσιών στους τομείς των αρχιτεκτονικών, στατικών, πολεοδομικών, χωροταξικών και περιβαλλοντικών έργων.

Έχοντας σημαντική εμπειρία στον τομέα της κατασκευής αναλαμβάνει την κατασκευή / ανακαίνιση οποιουδήποτε χώρου, είτε πρόκειται για κατοικία είτε για επαγγελματικό χώρο με εγγυημένη ποιότητα και με ιδιαίτερα ανταγωνιστική οικονομική πρόταση.

Strategy Planning